Humana Sklep.
Sklep dla Twojego dziecka.

WYSYŁKA I ZWROTY

TERMIN DOSTAWY = CZAS REALIZACJI (3 dni robocze) + CZAS TRANSPORTU Kurier DPD (1-2 dni roboczych) LUB "Poczta Polska-odbiór w wybranej placówce" (2-3 dni roboczych)

 

1. Produkty zakupione w aptece internetowej dostarczane są… Klientowi za poś›rednictwem firmy kurierskiej "DPD" , lub "Pocztą… Polską…" wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą….

Zamówienia wysyłane są… od poniedział‚ku do pią…tku do godziny 16:00, zamówienia skierowane do wysył‚ki po godzienie 16:00 są… odbierane przez kuriera dnia następnego. Jeśli paczka zostają skierowana do wysył‚ki w pią…tek po godzienie 15:30 kurier odbierze ją dopiero w poniedziałek.

W celu usprawnienia dostaw informujemy, że kurierzy firmy "DPD" dostarczają… paczki do godziny 16:00.
Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy najlepszym rozwią…zaniem jest podanie adresu przesył‚ki do miejsca pracy koniecznie z nazwą firmy.

 W przypadku wyboru sposobu dostawy "Poczta Polska Odbiór w wybranej placówce" odbiór paczki zrealizować może jedynie osoba legitymująca się danymi zamieszczonymi w zamówieniu. Ta opcja doręczenia nie jest przesyłką kurierską… i może trwać 48h.

Przy zamówieniu, którego wysyłka realizowana jest poprzez Pocztę Polską… musi zostać uiszczona przedpł‚ata na konto bankowe.

Przesyłki zawierające lek wysyłamy wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Przesyłki za pobraniem realizujemy tylko do 1000 zł.

humanasklep.pl nie prowadzi sprzedaży do innych Aptek, punktów aptecznych lub hurtowni farmaceutycznych, jak i również innym podmiotom gospodarczym.  Transakcje takie nie będą realizowane.

Maksymalna ilość jednego produktu w zamówieniu nie może przekroczyć 10 sztuk. humanasklep.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej


2. Koszt przesył‚ki ponosi Kupują…cy wg poniższej tabeli:
 

KOSZT DOSTAWY
  KWOTA DO 249 PLN POWYŻEJ 249 PLN
Kurier DPD
Przelew na konto bankowe
12,99 PLN 0,00 PLN
Kurier DPD
Pł‚atność przy dostarczeniu/za pobraniem
16,99 PLN 7,00 PLN
Poczta Polska
Przelew na konto bankowe
12,99 PLN 0,00 PLN

 

 KWOTA DO 349 PLNPOWYŻEJ 349 PLN
Xpress Couriers
Przelew na konto bankow
15,99 PLN0,00 PLN
Xpress Couriers
Pł‚atność przy dostarczeniu/za pobraniem
19,99 PLN10,00 PLN


  KWOTA DO 149 PLN POWYŻEJ 149 PLN

Poczta Polska 

Przelew na konto bankowe

Odbiór w wybranej placówce

8,99 PLN 0,00 PLN

 

X-PRESS COURIERS, jako pierwsza firma kurierska w Polsce, wprowadziła usługę umożliwiającą realizację dostaw ze sklepów on-line w dniu złożenia zamówienia. Składając zamówienie do godziny 14:00 zamówienie będzie dostarczone tego samego dnia w godzinach od 18:00 do 22:00 (przy płatności poprzez serwis PayU) . Oferta dotyczy przesyłek na terenie Łodzi, Poznania, aglomeracji warszawskiej, Katowic i Krakowa.

CENNIK DOTYCZY PRZESYŁEK TYLKO NA TERENIE POLSKI.

 

3. W przypadku płatności z góry przesyłki wysyłamy dopiero po dokonaniu przez klienta przedpłaty i zaksięgowaniu jej na naszym koncie bankowym.


WYSYŁKA ZAGRANICZNA:

(tabela z cennikiem)

KRAJ DOCELOWYCENA ZA 1 PACZKę˜ DO 30KG (KURIER)
Austria79.99
Belgia79.99
Buł‚garia149.99
Chorwacja149.99
Czechy69.99
Dania79.99
Estonia79.99
Finlandia149.99
Francja (kontynent)99.99
Hiszpania (kontynent)149.99
Holandia79.99
Irlandia149.99
Irlandia Pł‚n.89.99
Litwa79.99
Luksemburg79.99
Łotwa79.99
Niemcy69.99
Portugalia (kontynent)149.99
Rumunia149.99
Sł‚owacja69.99
Słowenia119.99
Szwecja119.99
Wę™gry79.99
Wielka Brytania89.99
Włochy119.99
  


Dane do przelewów zagranicznych: Cennik przesyłek zagranicznych obowią…zujący od 01.09.2015.  Realizacja wysyłek zagranicznych wyłą…cznie po przedpłacie.  Przesyłki zagraniczne nie są… objęte darmową wysył‚ką…. Składają…c zamówienie należy wybrać opcję wysyłki WYSYŁKA ZAGRANICZNA (kontakt telefoniczny!), a nastę™pnie skontaktować się z biurem obsługi.

konta walutowe:

KOD SWIFT Raiffeusen Polbank: RCBWPLPW

EUR 17 1750 1093 0000 0000 3857 5538  

GBP 92 1750 1093 0000 0000 3857 5546

USD 70 1750 1093 0000 0000 3857 5554

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Mają… Państwo prawo odstą…pienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstą…pienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w ich posiadanie.
 

Aby skorzystać z prawa odstą…pienia od umowy, muszą… Państwo poinformować nas: 
Melissa Mikołaj Gauer
ul. Pomorska 75
90-224 Łódź
e-mail: info@humanasklep.pl
o swojej decyzji o odstą…pieniu od niniejszej umowy 
w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą… lub na adres info@humansklep.pl). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstą…pienia od umowy, 
jednak nie jest to obowią…zkowe. Aby zachować termin do odstą…pienia od umowy, wystarczy, aby wysł‚ali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługują…cego Państwu prawa odstą…pienia od umowy.

Wzór oświadczenia o odstą…pieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstą…pienia od umowy):

Melissa Mikołaj Gauer

Ul.Pomorska 75

90-224 Łódź

E-mail: info@humanasklep.pl- Ja/My(*)……………………………………………………………………………………………………………………………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)……………………………………………………………………………………………………………. umowy dostawy następują…cych rzeczy(*) …………………………………………………………………………………umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następują…cych rzeczy(*)/oświadczenie następującej usł‚ugi(*)……………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Nr zamówienia................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)…………………………………..

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)………………………………………..

- Adres konsumenta(-ów)           ............................................................

............................................................
............................................................
 


- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Data………………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Melissa Mikołaj Gauer
ul. Pomorska 75
90-224 Łódź.

Będą Państwo musieli ponieść‡ bezpoś›rednie koszty zwrotu rzeczy.
Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstą…pienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Melissa Mikołaj Gauer świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

5.

Melissa Mikołaj Gauer podejmuje dział‚ania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowią…zuje się™ usunąć w rozsą…dnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Klient zobowią…zany jest niezwłocznie powiadomić  Melissa Mikoł‚aj Gauer o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
Nieprawidłowości zwią…zane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

Melissa Mikołaj Gauer
ul. Pomorska 75

90-224 Łódź

mailowo pod adres info@humanasklep.pl.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystą…pienia nieprawidłowości zwią…zanej z funkcjonowaniem Sklepu.  Melissa Mikołaj Gauer zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie był‚o możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.6.

Melissa Mikołaj Gauer jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność‡ z Umową… sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie okreśonym Ustawą… o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@humanasklep.pl.

Melissa Mikołaj Gauer zobowią…zuje sięę do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie

 rozpatrzona. 

 Melissa Mikołaj Gauer nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką… możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

7.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Melissa Mikoł‚aj Gauer, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane są…dom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Klient ma również możliwość dochodzenia swoich racji na unijnej platformie ONLINE DISPUTE RESOLUTION pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/od


6. 

Przesyłki wysyłane są w kartonach oklejonych firmową… taśmą… Apteki Melissa, przestrzegamy przed przyjmowaniem przesyłek owiniętych folią… lub dostarczonych w firmowych opakowaniach "DPD" wskazuje to na uszkodzenie przesył‚ki. W takiej sytuacji prosimy o niezwłoczne spisanie protokołu szkody z kurierem, oraz wskazanie że zewnętrzne opakowanie było uszkodzone.


7.
Możliwy jest także odbiór osobisty zamawianych produktów w wybranych lokalizacjach. Wybierają…c formę zapłaty za zamówienie należy wybrać opcję ZAPŁATA PRZELEWEM -  ODBIÓR OSOBISTY. Przy takim zamówieniu nie są… naliczane żadne koszty wysyłki. Po odbiór prosimy zgł‚aszać się od poniedziałku do pią…tku w godz. 8 - 21 oraz w soboty w godz. 8 - 18 w wybranych lokalizacjach, po otrzymaniu od nas maila informują…cego, że zamawiane produkty są… już dla Państwa przygotowane. W trakcie odbioru zamówienia należ podać pełny numer zamówienia i imię™ nazwisko osoby która złożyła zamówienie.

 

ZAKUP LEKU NA RECEPTĘ

Jeżeli Klient chce  dokonać zakupu leku na receptę, prosimy o:

• Odszukanie w naszej aptece leku, jaki został zapisany na recepcie .

• Znaleziony lek należy dodać do Koszyka w ilości nie większej niż jest to zaznaczone na recepcie.

• Zamówienie leków na receptę musi być oddzielne od leków bez recepty (w tym kosmetyków, sprzętu medycznego i innych).

• Po skompletowaniu zamówienia, należy przejść‡ do Koszyka.

• W Koszyku należy przystąpić do realizacji zamówienia, podać swoje dane adresowe oraz wybrać metodę płatności - PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE W APTEC

 

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zostaną… Państwo poinformowani o każdej zmianie statusu swojego zamówienia drogą mailową….


Płatności online
Kurierzy
Kurierzy